Sponsorer

subURBAN DANCE FESTIVAL er blevet til med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Wilhelm Hansen Fonden, Bispebjerg Lokaludvalg, Københavns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Den Israelske Ambassade, Ortofon, Urban House, Pelle Pelle, Flying Couch og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

 

Tak til alle sponsorer og tilskudsydere for at bidrage til festivalen.

logo-01
logo-02
logo-03
logo-04
logo-05
KK-Byvaaben-Sort
logo-09
logo-07
logo-08
logo-06
logo-10
logo-28
matemate